10 novità più importanti nella normativa polacca nel 2018

OTO NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH POLSKICH  W 2018R.

Od 2018 roku będzie obowiązywać w Polsce wiele nowych przepisów dla przedsiębiorców, pracowników i konsumentów. Zmiany dotyczą podatków, ubezpieczeń zdrowotnych, rynku pracy i polityki społecznej. Oto niektóre zmiany w przepisach polskich:

1. TYLKO JEDNO KONTO ZUS 

Każdy płatnik ZUS-u od 1 stycznia 2018 r. będzie opłacał składki, wykonując tylko jeden przelew. Podzieleniem jednej wpłaty na wszystkie ubezpieczenia i fundusze (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych) zajmie się ZUS. Dzięki temu zamiast trzech lub czterech przelewów miesięcznie płatnik będzie wykonywał tylko jeden.

Wszelkie wpłaty płatnik będzie przekazywał na swój indywidualny numer konta składkowego. Numer zostanie mu nadany przez ZUS. Numer ten będzie się składał z 26-cyfr. Zawarty w nim będzie numer NIP płatnika (czyli ostatnie 10 cyfr numeru rachunku składkowego), a także numeru ZUS. Rozwiązanie to będzie uproszczeniem dla płatników i zminimalizuje pomyłki we wpłatach na konto ZUS.

2. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA MAŁĄ SKALĘ BEZ REJESTRACJI.  Prawdziwa rewolucja w polskich przepisach to wprowadzenie od marca 2018 r. tzw. działalności nierejestrowanej. We Włoszech rozwiązanie to znane jest jako lavoro occasionale, pozwalając na uzyskanie dochodu z prac doraźnych. Przy spełnieniu danych warunków, włoskie przepisy nie nakładają przy tego typu dochodach obowiązku zakładania działalności gospodarczej. W Polsce działalność nierejestrowana to rozwiązanie przewidziane dla osób, które prowadzą działalność na bardzo mała skalę, a ich miesięczny przychód nie przekracza 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (1 050 zł). Prowadząc działalność na tak niewielka skalę, osoby te nie będą musiały rejestrować działalności gospodarczej i co ważne, nie będą musiały płacić składek na ZUS.

3. PROGRAM OPIEKA 75 PLUS

W 2018 r. wystartuje rządowy program wsparcia osób powyżej 75. roku życia. Na ten cel zostanie przeznaczone 57 mln zł. Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych dla osób samotnych i starszych w wieku 75 +, zamieszkałych na terenie małych gmin do 20 tys. mieszkańców.

 

4. PODWYŻSZENIE PŁACY MINIMALNEJ Bardzo ważną zmianą w nowym roku jest podniesienie płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2018 r. pracownik zatrudniony na pełnym etacie będzie zarabiać przynajmniej 2100 zł brutto, czyli 1530 zł netto. To podwyżka o 100 zł brutto.

 

5. RODO. NOWE PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. 

„RODO”, zwane także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 i zmieni dotychczasową polską ustawę o ochronie danych osobowych. Nowe prawo będzie dotyczyć wszystkich podmiotów, które gromadzą i przechowują dane osobowe, np. klientów albo pracowników. Podmioty przetwarzające dane będą ponosić bezpośrednią odpowiedzialność za złamanie przepisów RODO (w tym mogą ponieść dotkliwe kary finansowe).  Nowe rozporządzenie daje większe prawa obywatelom, którzy uzyskują prawo do „bycia zapomnianym”, czyli mogą życzyć sobie usunięcia swoich danych. Będą też mogli prosić o przeniesienie swoich danych oraz będą mieli do nich wgląd. RODO pozwala także osobom, których dotyczą dane, sprzeciwić się wobec przetwarzania ich danych, np. w marketingu bezpośrednim.

6. E-ZWOLNIENIA. KONIEC Z PAPIEROWYM ZWOLNIENIEM LEKARSKIM.

Używane dotychczas zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r. Od 1 lipca 2018 r. zastąpią je e-zwolnienia. Jak będzie to wyglądać w praktyce? Lekarz przekaże zaświadczenie lekarskie e-ZLA do ZUS (podpisując je elektronicznie). ZUS udostępni elektroniczne zwolnienie e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następnym (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (pracownikowi), który posiada profil ubezpieczonego na PUE ZUS. ​Dzięki PUE użytkownik może załatwiać wszelkie sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi przez internet, bez wychodzenia z biura lub domu, także poza godzinami działania urzędów. To wygodna zmiana dla pracownika, bo nie będzie on musiał osobiście dostarczać zwolnienia do pracodawcy.

7. ZMIANY W PROGRAMIE RODZINA 500 PLUS W 2018 r. czekają nas nowości we flagowym programie rządu, czyli Rodzina 500 plus. Zmiany mają wyeliminować przypadki, kiedy deklaruje się niezgodnie ze stanem faktycznym samotne wychowanie dziecka, wyłączając drugiego rodzica ze składu rodziny oraz nie uwzględniając jego dochodu. Osoba deklarująca samotne wychowywanie dziecka będzie musiała ustalić alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Nowa regulacja ma wejść w życie 1 sierpnia 2018 roku. Oto jak ak złożyć wniosek o “Rodzina 500 plus”?

8. PROGRAM 500 + DLA EMERYTA  W 2018 r. planowana jest wypłata specjalnego dodatku 500 plus dla emerytów.Jednorazowy dodatek przysługiwałby tylko tym, którzy otrzymują świadczenie do 2000 zł brutto. 500 zł otrzymają ci, którzy pobieraja najniższe świadczenia (w 2017 r było to do 1000zł), 400zł będzie przysługiwało osobom otrzymującym do 1500zł emerytury a 300zł otrzymają emeryci o świadczeniach do 2000zł. Jednorazowe dodatki miałyby być wypłacane w połowie 2018 r.  

9. WYŻSZA KWOTA WOLNA OD PODATKU  W 2018 r. podwyższona zostanie kwota wolna od podatku: z 6,6 tys. zł do 8 tys. zł. Oznacza to, że osoby zarabiające rocznie do 8 tys. zł nie zapłacą wcale podatku. Osoby, których dochody przekroczą 127 tysięcy zł nie będą miały zaś żadnego  prawa do kwoty wolnej od podatku.

10. ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELE  Projekt ustawy o zakazie handlu w niedzielę, który budził w Polsce wiele kontrowersji, będzie obowiązywał prawdopodobnie od 1 marca 2018r. Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP. Zakaz handlu ma dotyczyć 2 niedziel w miesiącu (pierwszej i ostatniej). W pozostałe niedziele będziemy mogli robić zakupy. Zgodnie z art.6.1. Ustawy zakaz handlu w niedzielę nie będzie dotyczył 24 typów placówek, m.in. stacji paliw, piekarni, placówek pocztowych, sklepów z upominkami i dewocjonaliami, kwiaciarni, sklepów internetowych, lecznic dla zwierząt, placówek handlowych zlokalizowanych na dworcach autobusowych, kolejowych i lotniskach oraz wielu innych. Kto, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, powierza wykonywanie takiej pracy pracownikowi lub zatrudnionemu, podlega karze grzywny w wysokości od 1 000 do 100 000 zł. Tutaj wszystkie publikacje z seri  “Jak prowadzić firmę w polsce”:

  1. PROWADZIĆ FIRMĘ W POLSCE
  2. DOBRY BIZNES PLAN
  3. WYBÓR FORMY PRAWNEJ
  4. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA
  5. JAK WYBRAĆ NAZWĘ FIRMY
  6. PRZEDMIOT DZIAŁANOŚCI I SIEDZIBA FIRMY
  7. RACHUNEK BANKOWY-OSOBISTY CZY FIRMOWY?

*****

Opracowanie: Anna Czerwinska – Doradca podatkowy we Włoszech, Studio Tributarista Anna Czerwinska, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino, ekspert PARP, we współpracy z Biurem Księgowym FTA we Włoszech.

Kontakt:  anna.czerwinska@networkprofessioni.it

Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

COMPANY VALUATION • TAX ADVISORY • ACCOUNTING SERVICES • BUSINESS CONSULTING STUDIO TRIBUTARISTA ANNA CZERWINSKASTUDIO COMMERCIALE FARINA TORRESI & ASSOCIATI

Sharing is caring:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *