FIRMA WE WŁOSZECH I ZAWODY REGULOWANE

FIRMA WE WŁOSZECH I ZAWODY REGULOWANE

Lipiec 20, 2018 Normy unijne Przepisy włoskie Umiędzynarodowienie firmy 0

Jeżeli interesujesz się tematyką firma we Włoszech i zawody regulowane, w tym artykule znajdziesz podstawowe informacje, o których powinieneś wiedzieć, aby sprawnie i bez niespodzianek zaistnieć na włoskim rynku. Prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce lub wykonujesz wolny zawód i rozważasz otwarcie działalności we Włoszech? Dowiedz się w jakiej formie możesz być obecny na włoskim rynku, sprawdź też czy Twoja działalność będzie wymagała dodatkowych pozwoleń lub uznania kwalifikacji zawodowych przez włoskie instytucje.

Przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność na własny rachunek z siedzibą w innym państwie członkowskim UE mogą również prowadzić działalność we Włoszech. Gwarantuje to swoboda działalności gospodarczej w UE.
Przedsiębiorcy mają prawo wyboru miejsca i formy działalności gospodarczej w ramach Unii Europejskiej. Mają prawo założyć firmę w tym kraju UE, gdzie panują najdogodniejsze warunki prawne do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycji. Dzięki swobodzie działalności gospodarczej w UE, przedsiębiorca może działać tam, gdzie uzna to za najkorzystniejsze.

Swoboda działalności gospodarczej w UE.


Zasada ta, to bardzo ważne uzupełnienie podstawowych swobód unijnych: swobody przepływu osób, kapitału i usług. Dzięki niej przedsiębiorcy mogą przenosić swoją działalność w ramach terytorium jednolitego rynku UE. Zapis o Swobodzie przedsiębiorczości znajduje się w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w artykułach 49-55 TFUE, w tytule „Swobodny przepływ osób, usług i kapitału”, rozdział drugi „Prawo przedsiębiorczości”.

Definicja swobody przedsiębiorczości.

Art.49 TFUE zawiera definicję swobody przedsiębiorczości, zgodnie z którą prawo to dotyczy zarówno osób fizycznych jak i spółek.

Przepisy unijne zawierają także zakaz ograniczania swobody przedsiębiorczości, a w szczególności zakaz ograniczania „w tworzeniu agencji, oddziałów lub filii”.

Traktat Europejski nie zawiera definicji przedsiębiorczości. Znalazła się ona w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości, który stwierdził, że:

Swoboda przedsiębiorczości zawiera trzy podstawowe elementy:

1. samodzielność: swoboda przedsiębiorczości to prawo zagwarantowane osobom  prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą tzn. na własny koszt i na własne ryzyko. Dotyczy to najczęściej osób pracujących w formie tzw. samozatrudnienia i odróżnia swobodę przedsiębiorczości od swobody przepływu pracowników.

2. trwałość: w rozumieniu trwałości organizacji, polega ona na założeniu działalności oraz jej prowadzeniu w innym państwie UE, poprzez ciągłe i stałe uczestnictwo w życiu gospodarczym tego kraju.

3. transgraniczność: jedynie działalność gospodarcza o charakterze transgranicznym, czyli wykonywana na terytorium innego państwa UE, podlega ochronie swobody przedsiębiorczości.

Podstawową zasadą, jaka obowiązuje kraje członkowskie, jest  zasada traktowania narodowego. Oznacza ona, że przedsiębiorstwo zagraniczne z innego kraju unijnego nie może być traktowane w danym państwie Wspólnoty gorzej niż przedsiębiorstwo krajowe. Kolejną bardzo istotną regułą jest zasada niedyskryminacji podmiotów zagranicznych, zarówno w dziedzinie prawnej jak i w praktyce prowadzenia działalności.

Po zapoznaniu się z ogólnymi regułami i prawami przysługującymi przedsiębiorcom unijnym, powinniśmy sprawdzić, czy sektor w jakim zamierzamy prowadzić działalność w innym kraju UE nie wymaga uzyskania dodatkowych pozwoleń lub nostryfikacji uprawnień zawodowych.

Zawody regulowane we Włoszech.

We Włoszech, w przypadku niektórych sektorów lub zawodów, wymagane jest od usługodawcy spełnienie określonych obowiązków i warunków oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń do wykonywania działalności.
Uprawnienia zawodowe” to tytuł, który pozwala na wykonanie określonych usług w zawodach i sektorach regulowanych.

We Włoszech osoby posiadające kwalifikacje zawodowe w zawodzie regulowanym, zdobyte w innym kraju UE, mogą świadczyć swoje usługi posiadając siedzibę w innym państwie UE, czyli świadcząc usługi za granicą, jedynie w sposób tymczasowy i okazjonalny.
Kiedy usługodawca przenosi się po raz pierwszy na terytorium Włoch z innego państwa członkowskiego w celu świadczenia usług regulowanych, musi uprzednio powiadomić w formie pisemnej, odpowiednią włoską instytucję.

Przed lokalizacją działalności gospodarczej we Włoszech, musimy wiedzieć, że w przypadku zawodów i sektorów regulowanych,

Oto lista zawodów regulowanych we Włoszech oraz instytucje odpowiedzialne za uznanie kwalifikacji zawodowych.

*****

Opracowanie: Anna Czerwińska, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino, wpisana na listę tłumaczy przy Izbie Handlowej w Maceracie we Włoszech.

Kontakt: a.czerwinska@firmissima.com / www.firmissima.com

 


Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

 

 

Usługi dla biznesu w Polsce i we Włoszech

Sharing is caring:

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook
GOOGLE
http://italiapoloniawbiznesie.it/pl/2018/07/20/firma-we-wloszech/">
Twitter
LinkedIn