Jeżeli interesujesz się tematyką firma we Włoszech i zawody regulowane, w tym artykule znajdziesz podstawowe informacje, o których powinieneś wiedzieć, aby sprawnie i bez niespodzianek zaistnieć na włoskim rynku. Prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce lub wykonujesz wolny zawód i rozważasz otwarcie działalności we Włoszech? Dowiedz się w jakiej formie możesz być obecny na włoskim rynku, sprawdź też czy Twoja działalność będzie wymagała dodatkowych pozwoleń lub uznania kwalifikacji zawodowych przez włoskie instytucje.

Przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność na własny rachunek z siedzibą w innym państwie członkowskim UE mogą również prowadzić działalność we Włoszech. Gwarantuje to swoboda działalności gospodarczej w UE. Przedsiębiorcy mają prawo wyboru miejsca i formy działalności gospodarczej w ramach Unii Europejskiej. Mają prawo założyć firmę w tym kraju UE, gdzie panują najdogodniejsze warunki prawne do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycji. Dzięki swobodzie działalności gospodarczej w UE, przedsiębiorca może działać tam, gdzie uzna to za najkorzystniejsze.

Swoboda działalności gospodarczej w UE.

Zasada ta, to bardzo ważne uzupełnienie podstawowych swobód unijnych: swobody przepływu osób, kapitału i usług. Dzięki niej przedsiębiorcy mogą przenosić swoją działalność w ramach terytorium jednolitego rynku UE. Zapis o Swobodzie przedsiębiorczości znajduje się w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w artykułach 49-55 TFUE, w tytule “Swobodny przepływ osób, usług i kapitału”, rozdział drugi “Prawo przedsiębiorczości”.

Definicja swobody przedsiębiorczości.

Art.49 TFUE zawiera definicję swobody przedsiębiorczości, zgodnie z którą prawo to dotyczy zarówno osób fizycznych jak i spółek.

Przepisy unijne zawierają także zakaz ograniczania swobody przedsiębiorczości, a w szczególności zakaz ograniczania „w tworzeniu agencji, oddziałów lub filii”.

Traktat Europejski nie zawiera definicji przedsiębiorczości. Znalazła się ona w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości, który stwierdził, że:

Swoboda przedsiębiorczości zawiera trzy podstawowe elementy:

1. samodzielność: swoboda przedsiębiorczości to prawo zagwarantowane osobom  prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą tzn. na własny koszt i na własne ryzyko. Dotyczy to najczęściej osób pracujących w formie tzw. samozatrudnienia i odróżnia swobodę przedsiębiorczości od swobody przepływu pracowników.

2. trwałość: w rozumieniu trwałości organizacji, polega ona na założeniu działalności oraz jej prowadzeniu w innym państwie UE, poprzez ciągłe i stałe uczestnictwo w życiu gospodarczym tego kraju.

3. transgraniczność: jedynie działalność gospodarcza o charakterze transgranicznym, czyli wykonywana na terytorium innego państwa UE, podlega ochronie swobody przedsiębiorczości.

Podstawową zasadą, jaka obowiązuje kraje członkowskie, jest  zasada traktowania narodowego. Oznacza ona, że przedsiębiorstwo zagraniczne z innego kraju unijnego nie może być traktowane w danym państwie Wspólnoty gorzej niż przedsiębiorstwo krajowe. Kolejną bardzo istotną regułą jest zasada niedyskryminacji podmiotów zagranicznych, zarówno w dziedzinie prawnej jak i w praktyce prowadzenia działalności.

Po zapoznaniu się z ogólnymi regułami i prawami przysługującymi przedsiębiorcom unijnym, powinniśmy sprawdzić, czy sektor w jakim zamierzamy prowadzić działalność w innym kraju UE nie wymaga uzyskania dodatkowych pozwoleń lub nostryfikacji uprawnień zawodowych.

Zawody regulowane we Włoszech.

We Włoszech, w przypadku niektórych sektorów lub zawodów, wymagane jest od usługodawcy spełnienie określonych obowiązków i warunków oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń do wykonywania działalności. “Uprawnienia zawodowe” to tytuł, który pozwala na wykonanie określonych usług w zawodach i sektorach regulowanych.

We Włoszech osoby posiadające kwalifikacje zawodowe w zawodzie regulowanym, zdobyte w innym kraju UE, mogą świadczyć swoje usługi posiadając siedzibę w innym państwie UE, czyli świadcząc usługi za granicą, jedynie w sposób tymczasowy i okazjonalny. Kiedy usługodawca przenosi się po raz pierwszy na terytorium Włoch z innego państwa członkowskiego w celu świadczenia usług regulowanych, musi uprzednio powiadomić w formie pisemnej, odpowiednią włoską instytucję.

Przed lokalizacją działalności gospodarczej we Włoszech, musimy wiedzieć, że w przypadku zawodów i sektorów regulowanych,

Oto lista zawodów regulowanych we Włoszech oraz instytucje odpowiedzialne za uznanie kwalifikacji zawodowych we Włoszech

 

*****

Opracowanie: Anna Czerwinska – Doradca podatkowy we Włoszech, Studio Tributarista Anna Czerwinska, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino, ekspert PARP, we współpracy z Biurem Księgowym FTA we Włoszech.

Kontakt:  anna.czerwinska@networkprofessioni.it

Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

COMPANY VALUATION • TAX ADVISORY • ACCOUNTING SERVICES • BUSINESS CONSULTING STUDIO TRIBUTARISTA ANNA CZERWINSKASTUDIO COMMERCIALE FARINA TORRESI & ASSOCIATI

Sharing is caring:
2 comments on “FIRMA WE WŁOSZECH I ZAWODY REGULOWANE
  1. Leon pisze:

    Ja tu
    Nie widzę żadnej listy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.