RREJESTRACJA BEZPOŚREDNIA DO CELÓW VAT WE WŁOSZECH

RREJESTRACJA BEZPOŚREDNIA DO CELÓW VAT WE WŁOSZECH

Sierpień 20, 2018 Consulting dla firm Normy unijne Przepisy włoskie Umiędzynarodowienie firmy 0

Interesuje Cię rejestracja bezpośrednia do celów VAT we Włoszech? W tym artykule znajdziesz informacje o tym, jak firma polska może uzyskać numer identyfikacji podatkowej VAT w Italii.

Rejestracja bezpośrednia do celów VAT to rozwiązanie podatkowe w Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw zagranicznych przeprowadzających transakcje VAT na terytorium innych państw Wspólnoty.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Unii Europejskiej, identyfikacja bezpośrednia do celów podatkowych ma zastosowanie wtedy, kiedy podmiot zagraniczny nie posiada stałego zakładu na terytorium innego kraju UE a prowadzi w nim sprzedaż podlegającą opodatkowaniu VAT. Rejestracja bezpośrednia do celów VAT może być rozwiązaniem alternatywnym do przedstawicielstwa podatkowego w sytuacjach, kiedy podmiot zagraniczny dokonuje sprzedaży lub świadczy usługi na terytorium innego kraju UE, w naszym wypadku we Włoszech, wobec:

 1. Odbiorców prywatnych;
 2. Podmiotów innych niż podmioty gospodarcze nie posiadających podatkowego numeru identyfikacyjnego VAT;
 3. Podmiotów zagranicznych, również tych posiadających podatkowy numer identyfikacyjny VAT.Motywację takiego rozwiązania zaproponowanego przez ustawodawców unijnych, znajdziemy w Dyrektywie n.2000/65/CE. Celem tych przepisów jest prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnątrzunijnego, stąd zapis:

  aby rynek wewnętrzy funkcjonował sprawnie, istotne jest, żeby konsumenci mogli negocjować i zawierać umowy z dostawcą, który ma siedzibę w innym państwie członkowskim, bez względu na to, czy dostawca ma siedzibę również w Państwie, w którym zamieszkuje konsument.

  Przy bezpośrednim systemie identyfikacji VAT, każdy podatnik mający siedzibę w jednym z państw członkowskich, może wykazać dostawy towarów i usług świadczonych w innym kraju UE. Pamiętajmy, że rejestracja do celów VAT jest naszym prawem, a tylko w ściśle określonych przypadkach obowiązkiem.

  REJESTRACJA BEZPOŚREDNIA DO CELÓW VAT WE WŁOSZECH – PROCEDURA 

  Podmiot zagraniczny chcący zarejestrować się do celów VAT we Włoszech, musi przejść odpowiednią procedurę w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej VAT.  W tym celu należy:

  1. wypełnić formularz  ANR/3, w którym powinniśmy podać dane dotyczące przedmiotu działalności firmy zagranicznej. Klasyfikację działalności gospodarczej należy oprzeć na włoskim systemie ATECO
  2. dołączyć następujące dokumenty:
  – zaświadczenie z kraju, gdzie ma siedzibę podmiot zagraniczny, potwierdzającego rejestrację podmiotu jako czynnego płatnika VAT,
  aktualny odpis z KRS lub CEIDG potwierdzający rejestrację podmiotu gospodarczego,
  tłumaczenia powyższych dokumentów na język włoski wykonane zgodnie z zasadmi tłumaczeń sądowych we Włoszech oraz kopia dokumentu tożsamości tłumacza,
  – kopia dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek lub osoby do tego upoważnionej,
  – oświadczenie złożone na podstawie art. 47 DPR 445/2000 podpisane przez osobę do reprezentowania przedsiębiorstwa, w którym przedstawia następujące informacje:

  a) rodzaj działalności wykonywanej w kraju gdzie ma siedzibę przedsiębiorstwo,
  b) charakter działałności jaki ma się zamiar wykonywać we Włoszech w ramach bezpośredniej rejestracji do celów VAT,
  c) rodzaj podmiotów, dla których będzie świadczona działalność we Włoszech,
  d) deklaracja o nie posiadaniu zakładu przedsiębiorstwa zagranicznego na terytorium Włoch.

  Powyższe dokumenty należy złożyć do Urzędu Skarbowego w Peskarze (wł. Agenzia delle Entrate Centro operativo di Pescara) przed dokonaniem operacji sprzedaży lub świadczenia usług na terytorium Włoch.

  KSIĘGOWOŚĆ I DOKUMENTACJA PODATKOWA

  Przedsiębiorstwo zagraniczne, podpisując wniosek o rejestrację bezpośrednią do celów VAT we Włoszech, przyjmuje wszelkie obowiązki związane z prowadzniem dokumentacji księgowej zgodnie z włoskimi przepisami. Dla podmiotów zagranicznych zarejestrowanych do celów VAT we Włoszech, mają zastosowanie przepisy Dekretu Prezydenta Republiki Włoch, czyli D.P.R. 633/72 w zakresie wystawiania faktur VAT, prowadzenia rejestrów sprzedaży, płatności podatku VAT, składania okresowych deklaracji VAT oraz pozostałych zobowiązań takich jak wypełnienie deklaracji Intrastat.

  ******

  Źródło: portal biznes.gov.pl, Agenzia delle Entrate a Pescara

  Leggi l’articolo in italianoL’IDENTIFICAZIONE DIRETTA IVA IN ITALIA DI SOGGETTI NON RESIDENTI

  Opracowanie: Anna Czerwińska, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino, wpisana na listę tłumaczy przy Izbie Handlowej w Maceracie we Włoszech.

  Kontakt: a.czerwinska@firmissima.com / www.firmissima.com

   

   

  Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

   

  Usługi dla biznesu w Polsce i we Włoszech

Sharing is caring:
error

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook
GOOGLE
Twitter
LinkedIn