Interesuje Cię rejestracja bezpośrednia do celów VAT we Włoszech? W tym artykule znajdziesz informacje o tym, jak firma polska może uzyskać numer identyfikacji podatkowej VAT w Italii.

Rejestracja bezpośrednia do celów VAT to rozwiązanie podatkowe w Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw zagranicznych przeprowadzających transakcje VAT na terytorium innych państw Wspólnoty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Unii Europejskiej, identyfikacja bezpośrednia do celów podatkowych ma zastosowanie wtedy, kiedy podmiot zagraniczny nie posiada stałego zakładu na terytorium innego kraju UE a prowadzi w nim sprzedaż podlegającą opodatkowaniu VAT. Rejestracja bezpośrednia do celów VAT może być rozwiązaniem alternatywnym do przedstawicielstwa podatkowego w sytuacjach, kiedy podmiot zagraniczny dokonuje sprzedaży lub świadczy usługi na terytorium innego kraju UE, w naszym wypadku we Włoszech, wobec:

 1. Odbiorców prywatnych;
 2. Podmiotów innych niż podmioty gospodarcze nie posiadających podatkowego numeru identyfikacyjnego VAT;
 3. Podmiotów zagranicznych, również tych posiadających podatkowy numer identyfikacyjny VAT.Motywację takiego rozwiązania zaproponowanego przez ustawodawców unijnych, znajdziemy w Dyrektywie n.2000/65/CE. Celem tych przepisów jest prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnątrzunijnego, stąd zapis:
  aby rynek wewnętrzy funkcjonował sprawnie, istotne jest, żeby konsumenci mogli negocjować i zawierać umowy z dostawcą, który ma siedzibę w innym państwie członkowskim, bez względu na to, czy dostawca ma siedzibę również w Państwie, w którym zamieszkuje konsument.
  Przy bezpośrednim systemie identyfikacji VAT, każdy podatnik mający siedzibę w jednym z państw członkowskich, może wykazać dostawy towarów i usług świadczonych w innym kraju UE. Pamiętajmy, że rejestracja do celów VAT jest naszym prawem, a tylko w ściśle określonych przypadkach obowiązkiem.

  REJESTRACJA BEZPOŚREDNIA DO CELÓW VAT WE WŁOSZECH – PROCEDURA 

  Podmiot zagraniczny chcący zarejestrować się do celów VAT we Włoszech, musi przejść odpowiednią procedurę w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej VAT.  W tym celu należy: 1. wypełnić formularz  ANR/3, w którym powinniśmy podać dane dotyczące przedmiotu działalności firmy zagranicznej. Klasyfikację działalności gospodarczej należy oprzeć na włoskim systemie ATECO 2. dołączyć następujące dokumenty: – zaświadczenie z kraju, gdzie ma siedzibę podmiot zagraniczny, potwierdzającego rejestrację podmiotu jako czynnego płatnika VAT, – aktualny odpis z KRS lub CEIDG potwierdzający rejestrację podmiotu gospodarczego, – tłumaczenia powyższych dokumentów na język włoski wykonane zgodnie z zasadmi tłumaczeń uznawanych we Włoszech oraz kopia dokumentu tożsamości tłumacza, – kopia dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek lub osoby do tego upoważnionej, – oświadczenie złożone na podstawie art. 47 DPR 445/2000 podpisane przez osobę do reprezentowania przedsiębiorstwa, w którym przedstawia następujące informacje: a) rodzaj działalności wykonywanej w kraju gdzie ma siedzibę przedsiębiorstwo, b) charakter działałności jaki ma się zamiar wykonywać we Włoszech w ramach bezpośredniej rejestracji do celów VAT, c) rodzaj podmiotów, dla których będzie świadczona działalność we Włoszech, d) deklaracja o nie posiadaniu zakładu przedsiębiorstwa zagranicznego na terytorium Włoch. Powyższe dokumenty należy złożyć do Urzędu Skarbowego w Peskarze (wł. Agenzia delle Entrate Centro operativo di Pescara) przed dokonaniem operacji sprzedaży lub świadczenia usług na terytorium Włoch.

  KSIĘGOWOŚĆ I DOKUMENTACJA PODATKOWA

  Przedsiębiorstwo zagraniczne, podpisując wniosek o rejestrację bezpośrednią do celów VAT we Włoszech, przyjmuje wszelkie obowiązki związane z prowadzniem dokumentacji księgowej zgodnie z włoskimi przepisami. Dla podmiotów zagranicznych zarejestrowanych do celów VAT we Włoszech, mają zastosowanie przepisy Dekretu Prezydenta Republiki Włoch, czyli D.P.R. 633/72 w zakresie wystawiania faktur VAT, prowadzenia rejestrów sprzedaży, płatności podatku VAT, składania okresowych deklaracji VAT oraz pozostałych zobowiązań takich jak wypełnienie deklaracji Intrastat.

   

  Źródło: portal biznes.gov.pl, Agenzia delle Entrate a Pescara Leggi l’articolo in italianoL’IDENTIFICAZIONE DIRETTA IVA IN ITALIA DI SOGGETTI NON RESIDENTI

  *****

  Opracowanie: Anna Czerwinska – Doradca podatkowy we Włoszech, Studio Tributarista Anna Czerwinska, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino, ekspert PARP, we współpracy z Biurem Księgowym FTA we Włoszech.
  Kontakt: anna.czerwinska@networkprofessioni.it

  Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

  COMPANY VALUATION • TAX ADVISORY • ACCOUNTING SERVICES • BUSINESS CONSULTING STUDIO TRIBUTARISTA ANNA CZERWINSKASTUDIO COMMERCIALE FARINA TORRESI & ASSOCIATI

Sharing is caring:
error

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *