Skład podatkowy VAT we Włoszech

Polskie przedsiębiorstwa mogą rozwijać swoją działalność handlową
na włoskim rynku korzystając z rozwiązania jakim jest skład podatkowy VAT. Firma zlokalizowana w Polsce może odnieść wiele korzyści, zarówno logistycznych jak ekonomicznych, prowadząc dystrybucję towarów bezpośrednio na terenie Włoch a także innych państw członkowskich. Jednym z udogodnień w obrocie towarowym jest odroczenie płatności podatku VAT. W tym celu, przedsiębiorstwa nie posiadające siedziby we Włoszech (zarówno te wspólnotowe jak i spoza Unii Europejskiej), mogą skorzystać ze składu podatkowego VAT.
We Włoszech definicja składu podatkowego jest następująca :

Skład podatkowy jest to fizyczne miejsce znajdujące się na terytorium Włoch, gdzie wprowadza się, przechowuje a następnie wyprowadza towary korzystając z odroczenia płatności podatku VAT. Obowiązek podatkowy nie powstaje bowiem w momencie wprowadzenia towarów do składu podatkowego, ale “przesuwa się w czasie”, do chwili wydobycia towaru ze składu.

Normy prawne i warunki do spełnienia.

Przepisy regulujące działanie składów podatkowych we Włoszech to m.in. art. 50/bis D.L. n. 331 z 30 czerwca 1993. Jest to miejsce, w którym operacje wykonywane są bez natychmiastowej płatności podatku VAT. Jednym z warunków takiej “ulgi” jest rzeczywiste, fizyczne wprowadzenie towarów do składu. Forma wirtualna składu podatkowego nie istnieje. Najistotniejszym elementem i osobą odpowiedzialną za poprawność przeprowadzenia operacji w składzie podatkowym jest podmiot nim zarządzający, któremu powierza się towar.

Przepisy pozwalają na dokonanie wszelkich operacji wewnątrz składu związanych z towarem wprowadzonym “na przechowanie” bez konieczności zastosowania podatku VAT. Obowiązek podatkowy jest odroczony do momentu, w którym towary wyprowadzane są ze składu podatkowego. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie dla firm importujących towary z krajów spoza UE w celu jego sprzedaży na terytorium UE.

Przedsiębiorstwa mogą odroczyć obowiązek zapłaty podatku VAT od importu poprzez wprowadzenie towarów do składu podatkowego a następnie “rozłożyć” jego płatność nie tylko w czasie ale także rozliczyć go stopniowo, jedynie od tej części towaru, która opuszcza skład podatkowy.

Jakie towary mogą być wprowadzone do składu podatkowego

Do składu podatkowego mogą być wprowadzone następujące towary:

  • pochodzenia krajowego (w naszej analizie będą to towary pochodzące z Włoch)
  • pochodzenia wsplnotowego
  • pochodzące spoza UE, dopuszczonego do swobodnego obrotu po uiszczeniu cła,
  • będące przedmiotem obrotu giełdy towarowej.

Odroczenie płatności

Odroczenie płatności podatku VAT do momentu pobrania towaru ze składu, dotyczy następujących towarów oraz czynności wykonanych na towarach znajdujących się w składzie podatkowym:

Płatność podatku VAT.

Obowiązek zapłaty podatku powstaje w momencie pobrania towarów ze składu w celu ich użycia lub sprzedaży. W niektórych przypadkach konieczna jest bezpośrednie uiszczenie opłaty, w innych zaś spełnienie obowiązku podatkowego odbywa się za pomocą mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Kto może skorzystać ze składu podatkowego

  • podmiot wprowadzający towar do składu podatkowego. Może to być podmiot krajowy, wspólnotowy lub spoza UE;
  • podmiot, który pobiera towar ze składu. Może to być podatnik VAT lub jego przedstawiciel podatkowy (w przypadku podmiotów zagranicznych) lub podmiot, który zarejestrował się poprzez identyfikację bezpośrednią do celów VAT lub podmiot, który działa w formie oddziału zagranicznego na terytorium Włoch. Towarów ze składu podatkowego nie może pobrać prywatny konsument.

Pobranie towarów ze składu podatkowego

Podmioty, które mogą pobrać towary ze składu uiszczając podatek VAT:

  • Płatnicy podatku z siedzibą we Włoszech,
  • Płatnicy podatku nie posiadający siedziby we Włoszech, ale którzy zarejestrowali się w procedurze identyfikacji bezpośredniej do celów VAT lub powołali swojego przedstawiciela podatkowego we Włoszech. Podatnicy ci mogą również posłużyć się podmiotem zarządzającym składem podatkowym jako przedstawicielem podatkowym “lekkim”, w przypadkach, gdy przy pobraniu towaru ze składu nie powstaje obowiązek opłaty podatku VAT.

Podmiot pobierający towary ze składu podatkowego nie będący rezydentem we Włoszech musi powołać przedstawiciela podatkowego we Włoszech lub zarejestrować się w procedurze identyfikacji bezpośredniej do celów VAT we Włoszech. Nie będzie mógł posłużyć się podmiotem zarządzającym składem jako swoim lekkim przedstawicielem podatkowym, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, w której powstaje obowiązek podatkowy VAT.

Pobranie towarów ze składu podatkowego a metoda opłaty podatku VAT

Sposób opłacenia podatku VAT od towarów wyprowadzanych ze składu podatkowego przedstawia poniższa tabela:

pobranie towarów ze składu podatkowego a metoda opłaty podatku VAT

Źródła: IPSOA, FEDESPEDI

*****

Opracowanie: Anna Czerwińska, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino, wpisana na listę tłumaczy przy Izbie Handlowej w Maceracie we Włoszech, ekspert od internacjonalizacji przedsiębiorstw, we współpracy z Biurem Księgowym FTA we Włoszech.

Kontakt: anna.czerwinska@networkprofessioni.it

Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Sharing is caring:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.