Włochy to jeden z najważniejszych partnerów handlowych Polski. Nasze rodzime firmy coraz częściej odnoszą sukcesy w Italii dzięki jakości i innowacyjności swoich produktów. Polsko-włoskie transakcje handlowe nie zawsze kończą się na transakcji kupna sprzedaży jedynie między firmą polską i włoską. Coraz częściej wymiana ta angażuje także trzeciego partnera, z innego kraju UE lub spoza Wspólnoty. Operacje te stanowią handel trójstronny.


Operacje trójstronne, źródło IPSOA Memento Pratico FISCALE 2019

Wymiana wewnątrzwspólnotowa i rodzaje transakcji trójstronnych

WDT, czyli wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów odbywa się między podmiotami z różnych krajów UE. Włoskie przepisy, DL 331/93, dostosowane do norm obowiązujących w całej Unii Europejskiej, rozróżniają operacje B2B, w których obowiązuje zasada ogólna opodatkowania w kraju przeznaczenia towaru oraz transakcje B2C, opodatkowane w kraju pochodzenia. Często transakcje między przedsiębiorcami mającymi siedzibę w różnych krajach UE odbywają się na zasadzie operacji trójstronnych.

Rodzaj transakcji trójstronnej zależy od kraju, w których mają siedzibę podmioty biorące w niej udział. Z punktu widzenia włoskich podmiotów gospodarczych, możemy wyróżnić:
Transakcja trójstronna UE, kiedy trzy podmioty mają siedzibę w trzech różnych krajach UE.
Transakcja trójstronna wewnętrzna, inaczej krajowa, jeżeli oba podmioty mają siedzibę we Włoszech.

Sytuacja, w której jeden z podmiotów biorących udział w transakcji jest spoza UE, może także zostać utożsamiona z operacją trójstronną poprzez mianowanie przedstawiciela podatkowego lub dzięki uzyskaniu numeru VAT, czyli identyfikacji bezpośredniej do celów VAT.

Transakcje trójstronne UE

Zgodnie z art. 40 ustęp 2 Dekretu Ustawodawczego 331/1993, transakcje trójstronne UE możemy zilustrować następującym schematem:

Operacje trójstronne, źródło IPSOA Memento Pratico FISCALE 2019

Na schemacie sprzedawca z Kraju UE 2, kupuje towar
od dostawcy z Kraju UE 1, będący przedmiotem transakcji, gdzie nabywcą jest podmiot z Kraju UE 3. Dostawca wysyła towar bezpośrednio do nabywcy, mającego siedzibę w Kraju UE 3.
Aby móc mówić o operacji trójstronnej, musimy mieć do czynienia z jedną operacją ekonomiczną a nie z dwoma następującymi po sobie operacjami sprzedaży. Należy pamiętać, że w tym ostatnim przypadku, dwóch odrębnych transakcji następujących po sobie, nieopodatkowana może być tylko jedna z tych operacji, czyli ta, która spełnia wszystkie warunki wymiany wewnątrzwspólnotowej.
W poniższej tabeli podsumowane są obowiązki firmy mającej rezydencję na terytorium Włoch dla wszystkich trzech ról w operacji trójstronnej, czyli dla włoskiego sprzedawcy, dostawcy i nabywcy.

Obowiązki podmiotów włoskich biorących udział w operacji trójstronnej UE, źródło IPSOA

Transakcje trójstronne wewnętrzne

Operacje trójstronne wewnętrzne, źródło IPSOA Memento Pratico FISCALE 2019

Aby pierwsza operacja nie podlegała opodatkowaniu VAT, transport towarów musi być dokonany bezpośrednio przez włoskiego dostawcę do nabywcy UE, w taki sposób, aby towar nie przemieszczał się fizycznie od włoskiego sprzedawcy (Okólnik Ministerstwa n,13/E par.16.1. z dnia 23 lutego 1994). Nie ma znaczenia zlecenie transportu ani ewentualny udział pośredników.

Włoski dostawca i sprzedawca dziela między sobą następujące obowiązki:
– jedynie sprzedawca przedstawia deklarację INSTRASTAT
– dostawca musi udowodnić wysyłkę towaru do innego kraju UE np. za pomocą listu przewozowego lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu.

Dodatkowe informacje dotyczące regulacji we Włoszech

Zgodnie z wyrokiem Sądu Cass. z 25 czerwca 2014r. n. 14405 operacja trójstronna nie podlega opodatkowaniu jeżeli od samego początku jest zaplanowana oraz udokumentowana jako sprzedaż krajowa w celu transportu do nabywcy UE.

Nie mamy do czynienia z operacją trójstronną, kiedy są rezydentami włoskimi:

sprzedawca i nabywca końcowy. Sprzedawca dokonuje zakupu/nabycia wewnątrzwsóplnotowego od dostawcy UE a następnie sprzedaży wewnętrznej krajowej do końcowego nabywcy.
dostawca i nabywca końcowy. Dostawca wystawia fakturę z włoską stawką VAT dla sprzedawcy UE, który następnie wystawia autofakturę

Źródło IPSOA 2019.

Transakcje trójstronne poza UE.

W poniższej tabeli znajdują się główne przypadki operacji trójstronnych, w których uczestniczą podmioty spoza UE.

*****

Opracowanie: Anna Czerwinska – Doradca podatkowy we Włoszech, Studio Tributarista Anna Czerwinska, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino, ekspert PARP, we współpracy z Biurem Księgowym FTA we Włoszech.

Kontakt:  anna.czerwinska@networkprofessioni.it

Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

COMPANY VALUATION • TAX ADVISORY • ACCOUNTING SERVICES • BUSINESS CONSULTING
STUDIO TRIBUTARISTA ANNA CZERWINSKASTUDIO COMMERCIALE FARINA TORRESI & ASSOCIATI

Sharing is caring:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.