Wiele polskich firm sprzedających włoskim klientom decyduje się, ze względów logistycznych, na skrócenie czasu dostawy wynajmując magazyn we Włoszech. Zwykle sprzedaż na terytorium Włoch jest zarządzana przez włoskiego agenta. Jeśli zamierzasz zorganizować swoją sprzedaż we Włoszech, wynajmując magazyn do przechowywania towarów, zapraszamy Cię do przeczytania tego artykułu. Wyjaśnimy w nim jak prawidłowo interpretować korzystanie z magazynu we Włoszech do celów podatkowych.

Organizując magazyn we Włoszech ze względów logistycznych i dla wygody handlowej, wiele firm chce zrozumieć, czy zarządzając magazynem we Włoszech nie zostanie uznana za zakład zagraniczny.
Zgodnie z wytycznymi OECD z art. 5 przeciwko podwójnemu opodatkowaniu i zgodnie z prawem włoskim, nie mamy do czynienia z zakładem zagranicznym na terenie Włoch:

“jeżeli używa się magazynu jedynie w celu przechowywania, ekspozycji oraz dostawy towarów należących do przedsiębiorstwa”

Należy zatem doprecyzować, że każdy inny rodzaj działalności, który nie jest jedynie “przechowywaniem, ekspozycją czy dostawą towarów należących do przedsiębiorstwa może sprawić, że włoska administracja podatkowa założy istnienie oddziału zagranicznego na terytorium Włoch, a w konsekwencji podleganie zakładu włoskim obowiązkom podatkowym. Pojęcie “towary należące do przedsiębiorstwa” pozwala domniemywać, że składowanie we Włoszech towarów nie należących do przedsiębiorstwa rodzi problem zakładu zagranicznego, ang. permanent establishment.

Aby mieć pewność, że dostawa towarów z Polski do włoskiego magazynu, a następnie do włoskiego klienta nie podlega opodatkowaniu VAT we Włoszech zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia obowiązującym w całej UE, polska firma wynajmująca magazyn w celu przechowywania towarów musi mieć do niego fizyczny dostęp. W przeciwnym razie zakłada się, że pierwszy transfer został dokonany na rzecz tych podmiotów, które mają fizyczny dostęp do magazynu.

Dlatego wskazane jest, aby polska firma, która zamierza deponować towary w magazynie we Włoszech, była bezpośrednio stroną umowy wynajmu magazynu i otworzyła, wykorzystywaną do tego celu jednostkę lokalną we Włoszech. Polska firma powinna w opisanej sytuacji zarejestrować się bezpośrednio do VAT we Włoszech.
Postępując w wyżej opisany sposób:
1. transport towarów z Polski do Włoch podlegał będzie mechanizmowi obciążenia zwrotnego, reverse charge, zgodnie z normami europejskimi;
2. sprzedaż z magazynu we Włoszech ostatecznemu klientowi podlega mechanizmowi odwrotnego obciążenia, reverse charge zgodnie z przpisami obowiązującymi we Włoszech.

Pojawia się nam zatem pytanie: czy przedsiębiorstwo polskie może przechowywać towary w magazynie we Włoszech przed rejestracją do celów VAT w Italii? Odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Nie może przechowywać towarów przed rejestracją do celów VAT we Włoszech, bo właśnie ten włoski numer VAT służy do tego, aby uregulować dostawę do magazynu we Włoszech za pomocą mechanizmu obciążenia zwrotnego, reverse charge.

Żródło: www.pixabay.com

Oto sposób, w jaki należy zorganizować magazyn we Włoszech przestrzegając prawidłowo przepisów podatkowych.
Aby korzystać z magazynu znajdującego w celu dostaw wewnątrzwspólnotowych, przedsiębiorstwo zagraniczne musi dopełnić we Włoszech dwóch obowiązków:
1. powołać jednostkę lokalną
2. zarejestrować się bezpośrednio do celów VAT we Włoszech

Jak powołać jednostkę lokalną i zarejestrować się bezpośrednio do celów VAT we Włoszech

Poniżej przedstawiamy procedury powołania jednostki lokalnej oraz rejestracji bezpośredniej do celów VAT we Włoszech.

Powołanie jednostki lokalnej we Włoszech

Obowiązek ten wynika z faktu, że przedsiębiorstwo polskie korzysta z magazynu na terytorium Włoch i takie użytkowanie podlega zgłoszeniu w Rejestrze Przedsiębiorstw we Włoszech. Zgłoszenia dokonuje specjalista, któremu zostaje powierzona ta usługa, i dokonuje rejstracji zgodnie z nastepującą procedurą :

  • osoba odpowiedzialna za powołanie jednostki lokalnej: osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa, za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej, nie wymaga ono formy notarialnej.
  • opłaty: opłaty skarbowe oraz opłata roczna w Rejestrze Przedsiębiorstw.
  • dokumenty, jakie należy załączyć
    a) wypis z KRS/CEIDG, który poświadczy istnienie przedsiębiorstwa zagranicznego, przetłumaczony wg włoskiej procedury zaprzysiężenia sądowego,
    b) akt powołania przedstawiciela prawnego we Włoszech.
  • procedura SUAP: przeprowadzona przez specjalistę, któremu zostanie powierzone zlecenie. Jeżeli będzie to wymagane, przygotuje on online wymaganą dokumentację SUAP a następnie wyśle praktykę do Izby Handlowej, która we Włoszech prowadzi Rejestr Przedsiębiorstw.

Rejestracja bezpośrednia do celów VAT we Włoszech.

Obowiązek ten powstaje wówczas, kiedy podmiot zagraniczny zamierza dokonać operacji, które dla celów VAT podlegają terytorialnie Włochom. W naszym przykładzie rejestracja bezpośrednia zostaje przeprowadzona po to, aby móc zastosować system obciążenia zwrotnego w zbyciu towarów odbywające się między Polską a Włochami. Praktykę rejestracji należy przedłożyć w formie papierowej, pocztą poleconą bądź osobiście w Urzędzie Skarbowym w Peskarze. Dopiero kolejne procedury, np. zgłaszanie zmian, mogą być wykonane online. Z tego powodu, rejestracja bezpośrednia do celów VAT we Włoszech może trwać ok. 1,5 miesiąca od daty złożenia dokumentacji.

Aby uzyskać dodatkowe informacje i skorzystać z naszych usług, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kontakt:  anna.czerwinska@networkprofessioni.it

Artykuł Magazyn we Włoszech i zobowiązania podatkowe dostępny jest także w języku włoskim.

******

Autori: Diego Torresi, Saverio Farina – Dottori Commercialisti, 
Anna Czerwinska – Doradca podatkowy
 in collaborazione con Studio Farina Torresi

Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

COMPANY VALUATION • TAX ADVISORY • ACCOUNTING SERVICES • BUSINESS CONSULTING
STUDIO TRIBUTARISTA ANNA CZERWINSKASTUDIO COMMERCIALE FARINA TORRESI & ASSOCIATI

Sharing is caring:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.