Jeżeli Twoja firma prowadzi lub zamierza rozpocząć przeprowadzanie transakcji wewnątrzwspólnotowych z Włochami, zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami dokumentowania WNT, które obowiązuja we Włoszech od 1 stycznia 2020 roku. 

Przepisy dotyczące braku opodatkowania dostaw wewnątrzwspólnotowych uregulowane są w art. 41 ust. 1 dekretu ustawodawczego 331/1993. Aby korzystać z systemu niepodlegającego opodatkowaniu VAT, muszą być spełnione następujące warunki:

1. Status gospodarczy dla obu podmiotów, t.j.: sprzedający i kupujący muszą być podatnikami podatku w danych krajach;

2. Musi nastąpić przeniesienie własności: transakcja obejmuje przeniesienie własności lub innego prawa do korzystania z towarów;

3. Koszt operacji,

4. Faktyczny transport lub wysyłka towarów do innego państwa UE.

W odniesieniu do tego ostatniego punktu, dyrektywa VAT 2006/112 / WE obciążyła ustawodawców poszczególnych krajów UE obowiązkiem uregulowania, jakie dokumenty są w stanie udowodnić faktyczne transport lub wysyłkę towaró z jednego kraju do drugiego w Unii Europejskiej.

Włochy przez długi czas pozostawiły próżnię legislacyjną w tej sprawie, zaś włoski Urząd Skarbowy próbował wypełnić ją własnymi okólnikami interpretacyjnymi. W celu rozwiązania tej próżni regulacyjnej, która doprowadziła do licznych sporów na przestrzeni lat, wydano rozporządzenie wykonawcze UE 2018/1912, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Wspomniane rozporządzenie w artykule 45bis, wymienia dowody faktycznego transportu towarów z jednego kraju do drugiego w Unii.

Punkt 3 art. 45bis dzieli dowody na dwie grupy:

1. Podpisany CMR lub

    List przewozowy lubFaktura za fracht lotniczy lub faktura wystawiona przez firmę spedycyjną,

2. Polisa ubezpieczeniowa dotycząca wysyłki towaru lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lubDokumenty urzędowe wydane przez organ publiczny, na przykład notariusz, potwierdzające przybycie i dostawę towarów do kraju przeznaczenia lubPokwitowanie wystawione przez depozytariusza w kraju przeznaczenia, potwierdzające przybycie i przechowywanie towarów.

Rozporządzenie przewiduje również możliwość łączenia różnych dowodów w zależności od tego, czy towary:

    1. Są wysyłane przez sprzedającego lub osobę trzecią w jego imieniu

2. Są wysyłane przez kupującego lub osobę trzecią w jego imieniu

W pierwszym przypadku sprzedający musi mieć:

  • co najmniej dwa dokumenty z grupy a) wydane przez dwie różne niezależne strony, ewentualnie każdy inny dokument grupy a) w połączeniu z dokumentem z grupy b)

W drugim przypadku, stosując INCOTERMS 2020, EXW lub FCA, zbywający, oprócz powyższych dokumentów (2 dowody z grupy A lub 1 grupy A + 1 grupy B), musi posiadać:

  • oświadczenie wydane przez przejmującego, w którym ten ostatni poświadcza, że ​​towary dotarły do ​​kraju przeznaczenia.

Ponadto w oświadczeniu należy podać następujące dane:
data wydania,
nazwa i adres kupującego,
jakość i charakter towarów,
data i miejsce przyjazdu.

Oświadczenie to należy przekazać sprzedawcy do dziesiątego dnia następnego miesiąca po sprzedaży. Wskazane jest aby sprzedawca przygotował model takiego oświadczenia zawierającego dane wskazane powyżej, które przejmujący / kupujący musi wypełnić i przesłać do sprzedającego. Ten ostatni będzie następnie przechowywał oświadczenia wraz z innymi dokumentami,które udowodnią brak opodatkowania transkacji.

Nie ma standardowego formularza pisemnego oświadczenia, można je zatem przygotować w dowolnej formie, z zastrzeżeniem, że powinno ono zawierać wszystkie powyższe dane.

* * *

Źródło IPSOA

Opracowanie: Anna Czerwińska, doradca podatkowy we Włoszech Studio Tributarista Anna Czerwińska, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino, wpisana na listę tłumaczy w Sądzie w Maceracie oraz przy Izbie Handlowej, ekspert PARP, we współpracy z Biurem Księgowym FTA we Włoszech.

Kontakt:  anna.czerwinska@networkprofessioni.it
 
Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

COMPANY VALUATION • TAX ADVISORY • ACCOUNTING SERVICES • BUSINESS CONSULTING
STUDIO TRIBUTARISTA ANNA CZERWINSKASTUDIO COMMERCIALE FARINA TORRESI & ASSOCIATI

Sharing is caring:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.