Zgodnie z DPR 917 z 1986 roku, dochody z nieruchomości znajdujących się we Włoszech , posiadanych przez podmioty zagraniczne, podlegają opodatkowaniu we Włoszech. Opodatkowaniu we Włoszech podlegać będą zatem także dochody z wynajmu.

Zakładając, że nieruchomość jest własnością osoby fizycznej, zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w przepisach włoskich, należałoby zastosować progresywne stawki podatku IRPEF, czyli polski odpowiednik PIT. Stawki podatku IRPEF we Włoszech, w zależności od osiąganych dochodów, mieszczą się w przedziale od 23% do 43%.

Opcją alternatywną do opodatkowania IRPEF w przypadku dochodów z wynajmu na cele mieszkalne, jest tzw. cedolare secca.

Zgodnie z punktem drugim art.3 Dekretu Ustawodawczego 23/2011, wprowadzony został tzw. podatek zastępczy o nazwie cedolare secca, przewidujący opodatkowanie dochodów z wynajmu do celów mieszkalnych z zastosowaniem stawki 21%

Cedolare secca: stosowana stawka podatku

Cedolare secca przewiduje zastosowanie stawki podatku zastępczego w wymiarze 21% dla umów najmu za wynajem nieruchomości do celów mieszkalnych. 

Opodatkowanie dochodów z wynajmu nieruchomości do celów mieszkaniowych kiedy właścicielem nieruchomości jest osobą fizyczną nie pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania żadnych poniesionych kosztów, również wtedy kiedy są one bezpośrednio związane z nieruchomością. W tym przypadku, podstawę opodatkowania stanowią czynsze za wynajem uzyskane w danym roku rozliczeniowym.

Cedolare secca: warunki

Cedolare secca

Powyższe informacje oraz orzeczenia sądowe w materii będącej przedmiotem opracowania potwierdzają, że cedolare secca ma zastosowanie również w przypadku, kiedy korzystającym z najmu, tzn. najemcą jest spółka. To co decycuje o możliwości zastosowania cedolare secca jest fakt, iż właścicielem budynku jest osoba fizyczna oraz że wynajem jest na cele mieszkaniowe.

Płatność cedolare secca.
Cedolare secca musi być wpłacona w tych samych terminach jakie przewidziane są do zapłaty podatku IRPEF.

Wpływ cedolare secca na pozostałe dochody.

Dochody uzyskane z wynajmu nieruchomości do celów mieszkaniowych rozliczone za pomocą cedolare secca nie kumulują się z pozostałymi dochodami do celów podatku dochodowego IRPEF.

Sposób wyboru opcji cedolare secca

Aby skorzystać z opcji cedolare secca, należy wypełnić i przedstawić druk RLI w formie papierowej lub online.

Druk RLI można pobrać również ze strony: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/266871/modello+rli+19032019_RLI_mod.pdf/328638c8-4e4e-ac30-1946-2fc634a21e4e

Instrukcja do wypełnienia druku RLI znajduje się na stronie:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/266871/istruzioni+modello+rli+19032019_RLI_istruzioni+22+03.pdf/8721aba9-6539-0690-c730-f23d11320b07

Podatek od dochodu z wynajmu nieruchomości powinien być wpłacony w tym samym terminie jaki przewidziany jest na rozliczenie podatku dochodowego dla osób fizycznych, wł. IRPEF, to znaczy w formie zaliczki lub salda, za wyjątkiem pierwszego roku, gdzie nie jest wymagana zaliczka z tytułu podatku, ponieważ nie znana jest jeszcze podstawa opodatkowania, od której należałoby ją wyliczyć, czyli nie znamy jeszcze podstawy z roku poprzedniego.  

Zaliczka z tytułu cedolare secca 2019 musi być opłacona:

  • Jednorazowo, do 30 listopada, jeżeli wielkość podatku jest niższa niż 257,52 euro
  • W dwóch ratach, jeżeli wielkość podatku jest wyższa niż 257,52 euro:
    • pierwsza rata  40% (od 95%), do 30 czerwca;
    • druga rata to pozostale 60% (od 95%), do 30 listopada.

Saldo należy wpłacić do 30 czerwca kolejnego roku w odniesieniu do roku rozliczeniowego. W celu dokonania opłaty cedolare secca używa się druku F24, stosując następujące kody podatków:

1840: Cedolare secca od wynajmu – zaliczka pierwsza rata,
1841: Cedolare secca od wynajmu – zaliczka druga rata lub opłata jednorazowa  
1842: Cedolare secca od wynamu – wpłata salda.

Opracowali: Anna Czerwinska, Saverio Farina, Diego Torresi


Jeżeli poszukujesz profesjonalnego doradztwa podatkowego między Polską a Włochami, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt:    anna.czerwinska@networkprofessioni.it

Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

COMPANY VALUATION • TAX ADVISORY • ACCOUNTING SERVICES • BUSINESS CONSULTING
STUDIO TRIBUTARISTA ANNA CZERWINSKASTUDIO COMMERCIALE FARINA TORRESI & ASSOCIATI

Sharing is caring:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.