Polskie firmy, które są w fazie przygotowania swojej obecności na rynku włoskim, mogą skorzystać z formy organizacyjnej zwanej przedstawicielstwem, w języku włoskim jest to ufficio di rappresentanza lub unità locale. Daje ono możliwość firmie zagranicznej funkjonować we Włoszech w celu wykonywania czynności pomocniczych do sprzedaży, działań promocyjnych, organizacji show room czy badania rynku. Przedstawicielstwo nie może prowadzić sprzedaży ani działalności produkcyjnej. Pozostają one całkowicie w gestii spółki zagranicznej.

Czym różni się przedstawicielstwo od odziału zagranicznego?

Jak wynika z konwencji OECD, przedstawicielstwo pełni jedynie rolę pomocniczą lub przygotowawczą i nie może prowadzić żadnej działalności produkcyjnej ani handlowej. W odróżnieniu od spółki prawa lokalnego czy oddziału zagranicznego we Włoszech, przedstawicielstwo charakteryzuje się dwoma czynnikami:
• obecnością lokalną w celu promocji firmy i jej produktów / usług oraz prowadzeniem innych niekomercyjnych operacji;
• jest jednostką terenową, która nie wymaga stałej reprezentacji (tym samym nie reprezentuje firmy zagranicznej w stosunkach z osobami trzecimi).

Przedstawicielstwo jest zatem bardzo często formą wybieraną w pierwszym etapie obecności firm zagranicznych na rynku włoskim, w tym także polskich podmiotów chcących sprawdzić jak ich produkt czy usługa zostanie przyjęta na zewnętrznym rynku.

Obowiązki przedstawicielstwa

Włoskie przepisy nie zawierają definicji przedstawicielstwa dlatego do określenia jego obowiązków oraz statusu opieramy się na konwencji OECD, według której:

Definicja OECD

Za przedstawicielstwo uważa się stałe biuro, które zajmuje się wyłącznie promocją i reklamą, gromadzeniem informacji, badaniami naukowymi lub badaniem rynku. W związku z tym musi ono pełnić wyłącznie funkcję pomocniczą lub przygotowującą do wejcia zagranicznego przedsiębiorstwa na dany rynek (na przykład działąlność ekspozycyjną, zakup i przechowywanie towarów, gromadzenie informacji, reklama itp.) Przedstawicielstwo nie może prowadzić działalności produkcyjnej lub handlowej, gdyż to sprawiałoby, że taka obecność zostanie zakwalifikowana jako obecność stałego zakładu zagranicznego.

Przedstawicielstwo jest zatem centrum kosztów, jakie ponosi firma zagraniczna na swoją promocję i badania na rynku zagranicznym. Kierownik przedstawicielstwa wpisany do rejestru REA jako osoba reprezentująca, nie ma żadnych umocowań zarządczych i nie może wiązać przedsiębiorstwa z osobami trzecimi. Przedstawicielstwo nie wypracowuje więc zatem żadnego dochodu, zaś poniesione przez jednostkę ne koszty są przypisywane bezpośrednio spółce matce, czyli firmie zagranicznej.

Jednostka lokalna, czyli przedstawicielstwo nie ma zatem obowiązku redagowania i składania we Włoszech bilansów ani sporządzania deklaracji dochodowych. Ma jedynie obowiązek prowadzenia rejestrów księgowych w celu udokumentowania poniesionych kosztów (np. na zakup środków trwałych czy kosztów pracowniczych). Są to oczywiście koszty pokryte w całości przez spółkę matkę.

Przedstawicielstwo może zatrudniać pracowników we Włoszech

Jednostka lokalna może zatrudniać pracowników. Możliwe jest delegowanie pracownika za granicę na określony okres czasu lub zatrudnienie według lokalnych norm prawa pracy. Jeżeli zatrudnienia dokonuje się według włoskich przepisów pracy, przedstawicielstwo jest zobowiązane do dopełnienia wszelkich obowiązków zgłoszeniowych, natury podatkowej czy z tytułu obezpieczeń społecznych dotyczących stosunku pracy.  

Rzeczywiste role i funkcje pełnione przez zatrudniony personel będą miały istotne znaczenie w przypadku jakiejkolwiek weryfikacji przez administrację finansową, mającej na celu ujawnienie (ukrytego) wykonywania we Włoszech działalności handlowej w imieniu spółki niebędącej rezydentem.

Status podatkowy przedstawicielstwa

Jak już powiedzieliśmy, dla celów podatkowych przedstawicielstwo nie prowadzi działalności gospodarczej. Jego funkcja jest związana ze zwykłą działalnością pomocniczą oraz przygotowawczą do sprzedaży. Z tego powodu, jednostka lokalna nie ma obowiązku sporządzać deklaracji podatku dochodowego ora podatku VAT we Włoszech.

***

Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Dott.ssa Anna Czerwińska
Dott.ssa Anna Czerwińska

Doradca podatkowy we Włoszech, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino,  Studio Tributarista Anna Czerwinska, partner biura Farina Torresi&Associati.
e-mail: anna.czerwinska@networkprofessioni.it

Sharing is caring:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.