Interesuje Cię rejestracja bezpośrednia do celów VAT we Włoszech? W tym artykule znajdziesz informacje o tym, jak firma polska może uzyskać włoski numer identyfikacji podatkowej VAT i jakie są jej obowiązki rozliczeniowe.

Rejestracja bezpośrednia do celów VAT to rozwiązanie podatkowe w Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw zagranicznych przeprowadzających transakcje VAT na terytorium innych państw Wspólnoty.


Od 1 lipca 2021 roku firmy UE prowadzące sprzedaż e-commerce będą mogły skorzystać z opcji rozliczenia podatku VAT w systemie VAT-OSS. Jest to rozwiązanie alternatywne dla identyfikacji do VAT w poszczególnych krajach UE. Zmienią się progi sprzedaży dla odbiorców prywatnych B2C (dotychczas od 35 do 100 tys. euro) i ustalony zostanie wspólny próg 10 tys. euro dla wszystkich krajów UE.
Dyrektywa Rady UE nr 2017/2455 z 5 grudnia 2017 r. oraz Dyrektywa Rady UE nr 2019/1995 z 21 listopada 2019

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Unii Europejskiej, identyfikacja bezpośrednia do celów podatkowych ma zastosowanie wtedy, kiedy podmiot zagraniczny nie posiada stałego zakładu na terytorium innego kraju UE a prowadzi w nim sprzedaż podlegającą opodatkowaniu VAT.

Rejestracja bezpośrednia do celów VAT może być rozwiązaniem alternatywnym do przedstawicielstwa podatkowego w sytuacjach, kiedy podmiot zagraniczny dokonuje sprzedaży lub świadczy usługi na terytorium innego kraju UE, w naszym wypadku we Włoszech, wobec:

  1. Odbiorców prywatnych;
  2. Podmiotów innych niż podmioty gospodarcze nie posiadających podatkowego numeru identyfikacyjnego VAT;
  3. Podmiotów zagranicznych, również tych posiadających podatkowy numer identyfikacyjny VAT.Motywację takiego rozwiązania zaproponowanego przez ustawodawców unijnych, znajdziemy w Dyrektywie n.2000/65/CE. Celem tych przepisów jest prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnątrzunijnego, stąd zapis:

aby rynek wewnętrzy funkcjonował sprawnie, istotne jest, żeby konsumenci mogli negocjować i zawierać umowy z dostawcą, który ma siedzibę w innym państwie członkowskim, bez względu na to, czy dostawca ma siedzibę również w Państwie, w którym zamieszkuje konsument.

Przy bezpośrednim systemie identyfikacji VAT, każdy podatnik mający siedzibę w jednym z państw członkowskich, może wykazać dostawy towarów i usług świadczonych w innym kraju UE. Pamiętajmy, że rejestracja do celów VAT jest naszym prawem, a tylko w ściśle określonych przypadkach obowiązkiem.

Procedura uzyskania włoskiego numeru VAT dla podmiotów zagranicznych.

Podmiot zagraniczny chcący zarejestrować się do celów VAT we Włoszech, musi przejść odpowiednią procedurę w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej VAT. 

W tym celu należy:

  • wypełnić formularz  ANR/3, w którym powinniśmy podać dane dotyczące przedmiotu działalności firmy zagranicznej. Klasyfikację działalności gospodarczej należy oprzeć na włoskim systemie ATECO
  • dołączyć następujące dokumenty: – zaświadczenie z kraju, gdzie ma siedzibę podmiot zagraniczny, potwierdzającego rejestrację podmiotu jako czynnego płatnika VAT, – aktualny odpis z KRS lub CEIDG potwierdzający rejestrację podmiotu gospodarczego, – tłumaczenia powyższych dokumentów na język włoski wykonane zgodnie z zasadami oficjalnych tłumaczeń uznawanych we Włoszech oraz kopia dokumentu tożsamości tłumacza, – kopia dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek lub osoby do tego upoważnionej, – oświadczenie złożone na podstawie art. 47 DPR 445/2000 podpisane przez osobę do reprezentowania przedsiębiorstwa, w którym przedstawia następujące informacje: a) rodzaj działalności wykonywanej w kraju gdzie ma siedzibę przedsiębiorstwo, b) charakter działałności jaki ma się zamiar wykonywać we Włoszech w ramach bezpośredniej rejestracji do celów VAT, c) rodzaj podmiotów, dla których będzie świadczona działalność we Włoszech, d) deklaracja o nie posiadaniu zakładu przedsiębiorstwa zagranicznego na terytorium Włoch. Powyższe dokumenty należy złożyć do Urzędu Skarbowego w Peskarze (wł. Agenzia delle Entrate Centro operativo di Pescara) przed dokonaniem operacji sprzedaży lub świadczenia usług na terytorium Włoch.

Deklaracje VAT we Włoszech

Przedsiębiorstwo zagraniczne, podpisując wniosek o rejestrację bezpośrednią do celów VAT we Włoszech, przyjmuje wszelkie obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji rozliczeniowej zgodnie z włoskimi przepisami.

Dla podmiotów zagranicznych zarejestrowanych do celów VAT we Włoszech, mają zastosowanie przepisy Dekretu Prezydenta Republiki Włoch, czyli D.P.R. 633/72 w zakresie podatku VAT, prowadzenia rejestrów sprzedaży, płatności podatku VAT, składania okresowych deklaracji VAT.

***

Źródło: portal biznes.gov.pl, Agenzia delle Entrate a Pescara Leggi l’articolo in italianoL’IDENTIFICAZIONE DIRETTA IVA IN ITALIA DI SOGGETTI NON RESIDENTI

Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Dott.ssa Anna Czerwińska
Dott.ssa Anna Czerwińska

Doradca podatkowy we Włoszech, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino, Tributarista Anna Czerwinska, partner biura Farina Torresi&Associati.
e-mail: anna.czerwinska@networkprofessioni.it

Sharing is caring:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.