Delegowanie pracowników

Polska firma wysyłająca swoich pracowników na terytorium Włoch w celu świadczenia usług, aby prawidłowo spełnić wszelkie obowiązki z tym związane powinna znać włoskie normy dotyczące delegowanai pracowników.

Obowiązki polskiego pracodawcy

Najważniejszym aspektem do ustalenia obowiązków podatkowych dla pracodawcy jest czas trwania delegowania pracownika do Włoch. Zgodnie z zasadą 183 dni (patrz polsko-włoska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania), zaliczki na podatek dochodowy polski pracodawca odprowadzi w Polsce do 183 dni podczas okresu delegowania do Włoch. Po przekroczeniu tego okresu pracodawca wypłaca pracownikowi kwotę brutto wynagrodzenia, z ktorej pracownik będzie zobowiazany opłacić podatek dochodowy we Włoszech. Należy przewidzieć, że mogą to być wyższe zobowiązania niż w Polsce. Zwykle ustala się z pracownikiem wewnętrznym porozumieniem fakt, że po upływie 183 dni, pracodawca zapewni mu wynagrodzenie brutto, pozwalające na opłacenie zobowiazań podatkowych we Wloszech. Zabezpiecza to pracownika w przypadku obowiązku zapłaty podatku dochodowego od umowy o prace po spełnieniu warunku włoskiej rezydencji podatkowej. Pracownik rozlicza się w takim wypadku z uzyskanych dochodów zgodnie ze swoją włoską rezydencją podatkową w danym roku (pracownik będzie objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym we Włoszech). Oczywiście, jeżeli okres pobytu pracownika we Włoszech nie przekroczy 183 dni, lub nie spełni on innych warunków włoskiej rezydencji podatkowej, nie zostanie on objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym we Włoszech zaś jego definitywną rezydencję podatkową należało będzie ustalić w celu poprawnego opodatkowania uzyskanego dochodu.

Co należy wiedzieć

Obowiązki zagranicznego pracodawcy delegującego pracowników do Włoch to
przestrzeganie
:
• minimalnych wynagrodzeń ustalonych dla danego sektora i stanowiska pracy w porozumieniach zbiorowych. We Włoszech nie istnieje jedno ogólnonarodowe minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Są one ustalane w porozumieniu ze związkami zawodowymi dla poszczególnych grup zawodowych oraz zgodnie z zakresem obowiązków pracowniczych.
• okresów odpoczynku oraz maksymalnej liczby godzin pracy.
• Zgłoszenia delegowania pracowników online poprzez portal włoskiego Ministerstwa Pracy cliclavoro. Delegowanie do Włoch przewiduje wskazanie dwóch referentów będących rezydentami włoskimi, jest to referent ds.komunikacji z włoskimi urzędami oraz referent znający przepisy prawa pracy we Włoszech.

UWAGA!

Brak nominowania referentów oraz brak zgłoszenia pracowników delegowanych na platformie ministerialnej wiąże się z bardzo dotkliwymi karami finansowymi.

KROK 1. UTWORZENIE PROFILU NA STRONIE URPLAVORO

Procedura elektroniczna wymaga utworzenia konta użytkownika, zwykle jest nim właściciel przedsiębiorstwa lub Prezes Zarządu jako osoba uprawniona do reprezentowania Spółki. Następnie do profilu osoby fizycznej przypisuje się spółkę delegującą.
Do utworzenia profilu na stronie włoskiego ministerstwa pracy potrzebne są:

  • skan dokumentu tożsamości Prezesa Zarządu lub właściciela przedsiębiorstwa (ma to być kopia z naniesionym odręcznie podpisem ).
  • adres zamieszkania Prezesa Zarządu, – email do kontaktu,
  • podpis elektroniczny Prezesa Zarządu na wniosku o utworzenie profilu Spółki, – dane spółki delegującej,
  • dane przedsiębiorstwa, do którego delegowani są pracownicy (bardzo szczegółowe, patrz artykuł ) – dokładny adres delegowania,
  • informacje dot. delegowania pracowników (patrz w załączeniu).

 

KROK 2. USTALENIE WYNAGRODZEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH WE WŁOSZECH

Dla pracowników delegowanych należy określić minimalne obowiązujące wynagrodzenie, maksymalny czas pracy oraz przewidziany przepisami włoskimi czas odpowczynku dla każdej grupy zawodowej. Należy zatem ustalić zakres obowiązków naszych pracowników delegowanych i ustalić przysługujące im minimalne wynagrodzenia we Włoszech dla kategorii stanowiska i zaszeregowania, tak aby wynagrodzenie wypłacone przez polskiego pracodawcę nie było niższe.

Ustala się zatem te dane dla poszczególnych branży, np. handlowej, budowlanej i pozostałych.

KROK 3. SKOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW

Polski pracodawca powinien posiadać komplet dokumentów pracowniczych. Warto przygotować je od razu w podwójnej wersji językowej, polskiej i włoskiej. Jeżeli nie jest to możliwe od razu, należy wiedzieć, że w przypadku kontroli włoska administracja skarbowa może zarządać dokumentów tłumaczonych przysięgle, co zwiększy koszty procedury.

 

KROK 4. ZGŁOSZENIE DELEGOWANIA COMUNICAZIONE UNI

Ostatnim krokiem jest wprowadzenie danych dotyczących zgłoszenia pracowników. Na platformie, na której zalogujemy się za pomocą wcześniej utworzonego profilu użytkownika, należało będzie wprowadzić wszystkie obowiązkowe dane dotyczące delegowania.

UWAGA NA DATĘ ZGŁOSZENIA!

Należy pamiętać, że zgłoszenie delegowania pracowników należy wprowadzić i wysłać na platformie minimum 24h godziny przed przystąpieniem pracowników do pracy we Włoszech. Jeżeli np. pracownicy rozpoczynają pracę w dniu 2 lutego, zgłoszenie powinno być przesłane z sukcesem do systemu najpóźniej w dniu 1 lutego. Każde zgłoszenie wysłane otrzymuje numer potwierdzenia. System nie pozwoli nam wykonać zgłoszenia wstecz. Będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy z winy administratora platformy, nie można było przesłać zgłoszenia np. z powodów awarii. Sam fakt, że nie udało nam się przesłać zgłoszenia na czas, bo napotkaliśmy trudności w funkcjonowaniu platformy nie jest wystarczający dla włoskiej administracji skarbowej oraz inspektoratu pracy.

Jeżeli delegujecie Państwo pracowników do Włoch, zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii.

KONTAKT Z BIUREM WE WŁOSZECH

Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Dott.ssa Anna Czerwińska
Dott.ssa Anna Czerwińska

Doradca podatkowy we Włoszech – Tributarista Legge 4/2013, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino, FTA ADVISORS S.r.l., partner biura Farina Torresi&Associati.
e-mail: anna.czerwinska@networkprofessioni.it

Sharing is caring:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.