ITALIA POLONIA W BIZNESIE

BlogServices

Zakup nieruchomości we Włoszech

Zakup nieruchomości we Włoszech

Obywatele polscy mają możliwość nabycia nieruchomości we Włoszech na takich samych zasadach jak obywatele włoscy. Oferta włoskiego rynku nieruchomości cieszy się dużym zainteresowaniem polskich kupujących. Dom we Włoszech może być naszym pomysłem i przystanią na spędzienie wakacji. Możemy także zaplanować jego wynajem do celów turystycznych. Przy podjęciu decyzji o zakupie, będziemy musieli poznać przepisy prawne…

Bez kategorii, Przepisy włoskie

Delegowanie pracowników do Włoch – krok po kroku

Delegowanie pracowników do Włoch – krok po kroku

Polska firma wysyłająca swoich pracowników na terytorium Włoch w celu świadczenia usług, aby prawidłowo spełnić wszelkie obowiązki z tym związane powinna znać włoskie normy dotyczące delegowanai pracowników. Obowiązki polskiego pracodawcy Najważniejszym aspektem do ustalenia obowiązków podatkowych dla pracodawcy jest czas trwania delegowania pracownika do Włoch. Zgodnie z zasadą 183 dni (patrz polsko-włoska umowa o unikaniu…

Consulting dla firm, Normy unijne, Przepisy włoskie, Zarządzanie przedsiębiorstwem

Wynajem jachtu we Włoszech do celów rekreacyjnych a VAT

Wynajem jachtu we Włoszech do celów rekreacyjnych a VAT

Właściciele jachtów zarejestrowanych w Unii Europejskiej, którzy wynajmują je do celów rekreacyjnych we Włoszech, powinni zapoznać się z obowiazującymi przepisami VAT od wynajmu. Zakładamy, że wynajem łodzi jest krótkoterminowy, czyli nie przekrazca 90 dni. Włoski podatek VAT 22% Dla łodzi pływających pod banderą unijną (np. polską) podatek VAT w wysokości 22% należy doliczyć w następujacych…

Consulting dla firm, Przepisy włoskie ,

Włoski numer VAT dla firm zagranicznych

Włoski numer VAT dla firm zagranicznych

Interesuje Cię rejestracja bezpośrednia do celów VAT we Włoszech? W tym artykule znajdziesz informacje o tym, jak firma polska może uzyskać włoski numer identyfikacji podatkowej VAT i jakie są jej obowiązki rozliczeniowe. Rejestracja bezpośrednia do celów VAT to rozwiązanie podatkowe w Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw zagranicznych przeprowadzających transakcje VAT na terytorium innych państw Wspólnoty. Zgodnie…

Consulting dla firm, Przepisy włoskie, Umiędzynarodowienie firmy

Podatek dochodowy PIT / IPREF 2019/2020 między Polską a Włochami

Podatek dochodowy PIT / IPREF 2019/2020 między Polską a Włochami

Wiele osób uzyskuje dochody nie tylko w jednym kraju, lecz pracuje również za granicą. W tym artykule przedstawimy informacje jak prawidłowo rozliczyć podatek dochodowy PIT/IRPEF 2019/2020, kiedy uzyskalismy dochód z pracy jako osoby fizyczne zarówno we Włoszech jak i w Polsce. Rezydencja podatkowa Aby prawidłowo przygotowac deklarację dochodową od osób fizycznych wykonujących pracę na terytorium…

Przepisy polskie, Przepisy włoskie

Cura Italia – rozwiązania dla włoskich przedsiębiorstw

Cura Italia – rozwiązania dla włoskich przedsiębiorstw

Dekret Cura Italia czyli w wolnym tłumaczeniu Uzdrowić Italię D.L. n. 18 z dnia 17 marca 2020, został opublikowany w Dzienniku Ustaw n. 70 z dnia 17 marca 2020 i zawiera propozycje wsparcia dla systemu opieki zdrowotnej, pomocy dla włoskich rodzin, pracowników oraz przedsiębiorstw w związku  z epidemiologicznym stanem zagrożenia wywołanym przez koronawirusa (COVID-19). Dekret…

Consulting dla firm, Przepisy włoskie, Zarządzanie przedsiębiorstwem

Przedstawiciel podatkowy we Włoszech – jego funkcje i odpowiedzialność.

Przedstawiciel podatkowy we Włoszech – jego funkcje i odpowiedzialność.

Powołanie przedstawiciela podatkowego we Włoszech. Zgodnie z art.17 DPR N.633 z 1972 roku podmioty nie będące rezydentami we Włoszech, które nie mają oddziału ani nie są zarejestrowane do VAT we Włoszech, mogą wypełnić swoje obowiązki oraz skorzystać ze swoich praw w zakresie podatku VAT poprzez powołanie przedstawiciela podatkowego będącego rezydentem we Włoszech. Kto może powołać…

Consulting dla firm, Przepisy włoskie, Umiędzynarodowienie firmy, Zarządzanie przedsiębiorstwem ,

Opodatkowanie dochodów z nieruchomości we Włoszech dla właścicieli osób fizycznych nie rezydentów

Opodatkowanie dochodów z nieruchomości we Włoszech dla właścicieli osób fizycznych nie rezydentów

Zgodnie z DPR 917 z 1986 roku, dochody z nieruchomości znajdujących się we Włoszech , posiadanych przez podmioty zagraniczne, podlegają opodatkowaniu we Włoszech. Opodatkowaniu we Włoszech podlegać będą zatem także dochody z wynajmu. Zakładając, że nieruchomość jest własnością osoby fizycznej, zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w przepisach włoskich, należałoby zastosować progresywne stawki podatku IRPEF, czyli…

Przepisy włoskie

TERMINY PŁATNOŚCI I SKŁADANIA DEKLARACJI VAT WE WŁOSZECH W 2020 ROKU.

TERMINY PŁATNOŚCI I SKŁADANIA DEKLARACJI VAT WE WŁOSZECH W 2020 ROKU.

Firmy zagraniczne, nie będące rezydentami we Włoszech w wybranych przypadkach przewidzianych przepisami VAT, są zobowiązane do rozliczenia i sporządzenia deklaracji VAT we Włoszech. Z praktyki polskich firm sprzedających towary do Włoch lub świadczących tutaj usługi, najczęściej (lista nie jest wyczerpująca) obowiązek zidentyfikowania się do VAT we Włoszech oraz składania deklaracji okresowych VAT w Italii dotyczy…

Consulting dla firm, Normy unijne, Przepisy polskie, Przepisy włoskie, Umiędzynarodowienie firmy ,

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO WŁOCH

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO WŁOCH

Delegowanie pracowników do Włoch wymaga zapoznania się z obowiązującymi w kraju oddelegowania przepisami. Jeżeli Twoja firma planuje wysłanie pracowników do Włoch w celu świadczenia usług w ramach wykonywanej pracy, zapraszamy do lektury naszego artykułu. Opiszemy w nim normy prawne, definicje pracownika delegowanego, obowiązki firmy delegującej oraz ewentualne kary za nieprzestrzeganie norm przy delegowaniu personelu do…

Consulting dla firm, Normy unijne, Przepisy włoskie, Zarządzanie przedsiębiorstwem
LinkedIn
LinkedIn
Share