Polityka Prywatności

Polityka prywatności italiapoloniawbiznesie.it

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH:

1. Kontroler danych

Anna Czerwińska
E-mail: czerwinska.italy@gmail.com

Użytkownicy mogą wysyłać żądania dotyczące ochrony danych osobowych, prywatności i bezpieczeństwa za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Rodzaje gromadzonych danych

Witryna jest odwiedzana anonimowo. Do danych osobowych gromadzonych automatycznie lub za pośrednictwem stron trzecich należą: pliki cookie, dane dotyczące użytkowania, nazwa, adres e-mail. Dane osobowe są dostarczane swobodnie przez użytkownika, podczas gdy dane dotyczące użytkowania są gromadzone automatycznie podczas korzystania z witryny.

Użytkownicy, którzy mają wątpliwości, które dane są obowiązkowe, są zachęcani do skontaktowania się z właścicielem.

3. Tryb i miejsce przetwarzania zebranych danych

 • Metoda 
  Właściciel przetwarza dane osobowe użytkowników za pomocą odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby uniemożliwić dostęp, ujawnienie, modyfikację lub nieuprawnione zniszczenie danych.
  Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i / lub telematycznych, z metodami organizacyjnymi ściśle powiązanymi ze wskazanymi celami. Oprócz danych, w niektórych przypadkach, mogą one mieć dostęp do danych osobowych Niektóre strony zewnętrznych zaangażowanych w organizację stronie: administratorów, osób trzecich usług technicznych lub dostawcy usług hostingowych.
 • Miejsce
  Dane są przetwarzane w centrali operacyjnej kontrolera danych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony uczestniczące w przetwarzaniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z właścicielem.
 • Okres przechowywania
  Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany do celów, dla których zostały zgromadzone. Gdy przetwarzanie odbywa się za zgodą użytkownika, administrator danych może przechowywać dane osobowe dłużej, dopóki zgoda nie zostanie odwołana. Ponadto administrator danych może być zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres, zgodnie z obowiązkiem prawnym lub poleceniem organu. Pod koniec okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. Dlatego też pod koniec tego okresu nie można już korzystać z prawa dostępu, anulowania, sprostowania i przenoszenia danych.

4. Cele przetwarzania zebranych danych

Dane osobowe są zbierane w celu umożliwienia właścicielowi świadczenia usług, jak również do następujących celów: statystycznych, zarządzania adres e-mail i wysyłanie wiadomości, interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznymi i platform, skontaktujemy się z Tobą, ochrona przed spamem.

5. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są zbierane do następujących celów i przy użyciu następujących usług:

 • Ochrona przed spamem: te usługi analizują ruch na tej stronie, potencjalnie zawierający dane osobowe użytkowników, w celu filtrowania ich z części ruchu, komunikatów i treści rozpoznawanych jako SPAM.
 • External Link Access: Ta strona zawiera linki do innych stron i nie jest odpowiedzialna za politykę prywatności tych stron. Użytkownicy powinni być świadomi, że opuszczając witrynę italiapoloniawbiznesie.com, muszą przeczytać oświadczenia dotyczące prywatności każdej innej strony, która zbiera dane osobowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się wyłącznie do informacji zebranych na stronach tej witryny.
 • Statystyki: Usługi zawarte w niniejszej sekcji pozwalają administratorowi danych do monitorowania i analizowania danych o ruchu i są wykorzystywane do śledzenia zachowań użytkowników przez Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, który wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu śledzenia i badania korzystania z tej witryny, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google. Google może wykorzystywać dane osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej.
 • Komentarze treści: Usługi komentarzy pozwalają użytkownikom na formułowanie i upublicznianie komentarzy dotyczących zawartości strony. Użytkownicy, w zależności od ustawień ustalonych przez Właściciela, mogą również anonimowo pozostawić komentarz. W przypadku danych osobowych wydanych przez użytkownika, istnieje e-mail, który może być wykorzystany do wysyłania powiadomień o komentarzach dotyczących tej samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść swoich komentarzy.

6. Dalsze informacje na temat danych osobowych

Prawa użytkownika
Użytkownicy mogą korzystać z tych praw:

 • wycofać zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wcześniej wyrażonych.
 • sprzeciwiać się przetwarzaniu twoich danych. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych w przypadku, gdy nastąpią one na podstawie prawnej innej niż zgoda.
 • uzyskać dostęp do swoich danych. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji w sprawie danych przetwarzanych przez administratora danych, w sprawie niektórych aspektów przetwarzania i otrzymywania kopii przetwarzanych danych, weryfikacji i żądania korekty.
 • Użytkownik może zweryfikować poprawność swoich danych i zażądać ich aktualizacji lub korekty w celu uzyskania anulowania lub usunięcia swoich danych osobowych.
 • Po spełnieniu określonych warunków użytkownik może zażądać anulowania danych przez administratora danych.
 • Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych lub wystąpić w sądzie
 • Jak wykonywać uprawnienia:  aby skorzystać z praw użytkownika, można przesłać prośbę do danych kontaktowych właściciela wskazanego w tym dokumencie. Wnioski są składane bezpłatnie i przetwarzane przez administratora danych tak szybko, jak to możliwe, w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca.

7. Polityka plików cookie

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania ruchu. Zawiera również informacje o tym, w jaki sposób ta strona jest wykorzystywana przez partnerów zaangażowanych w analizę danych sieciowych, reklam i mediów społecznościowych, które mogą łączyć ją z innymi informacjami dostarczanymi lub zbieranymi w oparciu o korzystanie z ich usług.

Cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być używane przez strony internetowe, aby użytkownik był bardziej wydajny. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na Twoim profilu, jeśli są one bezwzględnie konieczne do działania tej strony. W przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebuję specjalnego zezwolenia.

Ta strona używa różnych rodzajów plików cookie:

 • Niezbędne pliki cookie pomagają w używaniu witryny przez udostępnienie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie i dostęp do obszarów chronionych strony. Strona internetowa nie może działać poprawnie bez tych plików cookie.
 • Pliki cookie preferencji pozwalają stronie internetowej na zapamiętanie informacji, które wpływają na sposób, w jaki strona zachowuje się lub prezentuje, takich jak preferowany język lub region, w którym się znajdujesz.
 • Cookie do statystyki pomagają właścicielom witryn internetowych zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z witrynami, zbierając i przekazując informacje w anonimowej formie Jak mogę wyrazić zgodę na instalację plików cookie? Oprócz tego, co wskazano w tym dokumencie, użytkownik może zarządzać preferencje dotyczące plików cookie bezpośrednio w przeglądarce i zapobiegać – na przykład – że osoby trzecie mogą instalować. Za pomocą preferencji przeglądarki możliwe jest również usunięcie plików cookie zainstalowanych w przeszłości, w tym również tych, w których ostatecznie została zapisana zgoda na instalację plików cookie przez tę stronę.

8. Dziennik i konserwacja systemu

W przypadku potrzeb związanych z obsługą i konserwacją ta strona i wszelkie usługi stron trzecich mogą przez nią zbierać logi systemowe, czyli pliki rejestrujące interakcje, które mogą również zawierać dane osobowe, takie jak adres IP użytkownika.

9. Informacje nie zawarte w tej polityce

W dowolnym momencie można zażądać od administratora danych informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą danych kontaktowych.

10. Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym czasie, przekazując informacje użytkownikom na tej stronie oraz, jeśli to możliwe, na italiapoloniawbiznesie.it

Dlatego należy regularnie odwiedzać tę stronę, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji wskazanej na dole.

11. Odniesienia prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest sporządzane na podstawie wielu systemów legislacyjnych, w tym artykułów 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679.

Ostatnia modyfikacja: 22 czerwca 2018 r