delegowanie pracowników

Delegowanie pracowników do Włoch wymaga zapoznania się z obowiązującymi w kraju oddelegowania przepisami. Jeżeli Twoja firma planuje wysłanie pracowników do Włoch w celu świadczenia usług w ramach wykonywanej pracy, zapraszamy do lektury naszego artykułu. Opiszemy w nim normy prawne, definicje pracownika delegowanego, obowiązki firmy delegującej oraz ewentualne kary za nieprzestrzeganie norm przy delegowaniu personelu do Włoch.

PRZEPISY

Dekret 136/2016 wdrażający przepisy unijne dotyczące delegowania pracowników (96/71 i 2014/67), wprowadza wiele obowiązków dla firm, które delegują swoich pracowników do Włoch w celu ochrony praw pracowniczych i zapobieganiu fikcyjnego delegowania pracowników oraz dumpingu zarobkowego. Każdy, kto zamierza oddelegować swoich pracowników do Włoch jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom takich samych praw jakie przysługują pracownikom we Włoszech.
Powyższy dekret wprowadził zatem następujące obowiązki dla zagranicznych
pracodawców
:

 • zgłoszenie poprzedzające oddelegowanie każdego pracownika na stronie
  Ministerstwa Pracy;
 • przechowywanie dokumentacji przez okres dwóch lat oraz
 • na wniosek odpowiednich urzędów administracji publicznej, przetłumaczenie i przesłanie kompletnej dokumentacji dotyczącej oddelegowanego personelu;
 • powołanie przedstawiciela odpowiedzialnego za przechowanie dokumentacji dotyczącej delegowania pracowników i przekazania ich do odpowiednich urzędów;
 • powołanie podmiotu, który będzie reprezentował zagranicznego pracodawcę przed odpowiednimi instytucjami związków zawodowych.

PRACOWNIK DELEGOWANY

Zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach UE, za pracownika delegowanego uważa się pracownika w sposób trwały zatrudnionego w innym kraju członkowskim, który w ramach świadczenia usług międzynarodowych, wykonuje swoją pracę w innym kraju członkowskim w określonym okresie czasu.
Włoski Inspektorat Pracy precyzuje, że nie wszystkich pracowników obecnych na
terytorium Włoch należy uważać za pracowników delegowanych. Nie będą
pracownikami delegowanymi osoby wysłane do innego kraju członkowskiego, które nie świadczą usług międzynarodowych, takie jak np. pracownicy uczestniczący w konferencjach, zebraniach, wystawach itp. i które nie świadczą żadnych usług ani wobec osób prywatnych ani wobec innych podmiotów gospodarczych.

PRZEDMIOT KONTROLI

Inspektorat Pracy wyjaśnia, że podczas kontroli dotyczącej międzynarodowego
delegowania pracowników sprawdzane są:

 • wykonanie zobowiązań administracyjnych (takich jak zgłoszenie poprzedzające oddelegowanie każdego pracownika na stronie Ministerstwa Pracy);
 • umowa o pracę zawarta między przedsiębiorstwem zagranicznym a pracownikiem;
 • zaświadczenie A1;
 • jeżeli przewidziane jest to w przepisach kraju gdzie mieści się firma delegująca pracowników, należy dokonać rejestracji/zgłoszenia umowy o pracę w kraju delegującym;
 • dokumetacja płac,
 • dokumenty związane z rozpoczęciem pracy, dzienny czas i godziny pracy,
 • dokumenty dotyczące wypłaty wynagrodzeń.
 • zgodność z warunkami pracy i zatrudnienia przewidzianymi we włoskim
  ustawodawstwie,
 • autentyczność delegowania pracowników.

  Okazanie dokumentów ze strony firmy delegującej ma na celu umożliwienie
  przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie urzędy. W przypadku kiedy dokumenty nie zostaną okazane lub zostaną dostarczone jedynie częściowo, poza zastosowaniem kar, kontrolerzy będą zobowiązani do uruchomienia procedury administracyjnej we wspołpracy z zainteresowanym krajem członkowskim w systemie IMI.
  Procedura IMI będzie mogła być zastosowana również wtedy, kiedy dostarczona dokumentacja jest kompletna, lecz kontrolerzy uznają za uzasadnione przeprowadzenie dodatkowej kontroli, zwłaszcza pod względem autentyczności delegowania praconików.

KARY

Kary pieniężne w przypadku niedopełnienia zobowiązań administracyjnych wynoszą od 180 do 600 euro na każdego pracownika.
Brak przechowywania dokumentów przez okres minimum dwóch lat wiąże się z
możliwością kary pieniężnej od 600 do 3.600 euro za każdego pracownika.
Brak wyznaczenia referenta we Włoszech wiąże się z możliwością kary w przedziale od 2.400 do 7.200 euro.

Jeżeli poszukujesz usług dotyczących delegowania pracowników we Włoszech i przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowe przechowanie dokumentacji oraz kontakt z włoskimi urzędami administracji publicznej, skontaktuj się z naszymi ekspertami.

*****

Opracowanie: Anna Czerwinska – Doradca podatkowy we Włoszech, Studio Tributarista Anna Czerwinska, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino, ekspert PARP, we współpracy z Biurem Księgowym FTA we Włoszech.

Kontakt:    anna.czerwinska@networkprofessioni.it

Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

COMPANY VALUATION • TAX ADVISORY • ACCOUNTING SERVICES • BUSINESS CONSULTING
STUDIO TRIBUTARISTA ANNA CZERWINSKASTUDIO COMMERCIALE FARINA TORRESI & ASSOCIATI

Sharing is caring:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.